• Gårda_1

Kalendarium

Glöggmingel 

onsdagen den 11 december kl 15:30 bjuder vi in till glöggmingel på restaurang Matsmak. anmäl dig och dina kollegor på info@gardaforetag.se

 

AW på restaurang Matsmak

torsdagen den 9 november kl 17 - 19, bjuder vi på en trevlig After Work. Gårda BK och Stadsbyggnadskontoret. Anmäl dig på info@gardaforetag.se

 

Ostprovning på restaurang Matsmak

Läs mer om ostprovningen

Årsmöte 2017 

Noteringar från stämman

Läs mer!

Kunskap Göteborg, välkomnar till inspirationsseminarium

När: torsdag 11 maj,

Tid: kl 08:10 – 11:45 

Var: Pedagogen, Göteborgs Universitet, Västra Hamngatan 25, Kjell Härnqvistsalen

Läs mer här!

 

Så lämnar du anbud i offentlig upphandling!

BRG inbjuder nu till det andra seminariet beträffande inköp och upphandling i Göteborg, den19 maj 8.00 - 11.00

Läs mer

 

Årsstämma Gårda Företagarförening

Datum: 3 maj 2017

Tid: 17.00

Plats: Restaurang Matsmak, Drakegatan 1.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av två personer att justera dagens protokoll
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Händelser 2016
 6. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Ekonomi och årsavgift 2016
 8. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
 9. Övriga ärenden
 10. Mötets avslutning

Efter mötet bjuder vi på en trevlig ost- och vinprovning med Jacques Six som driver ostföretaget France Fromage.

När: onsdagen den 3 maj 2017

Tid: 17.00

Var: Restaurang Matsmak, Drakegatan 1, Gårda

Anmälan skickas till: info@gardaforetag.se, ange namn och företag, och om du kommer enbart på stämman eller på både stämma och ost- och vinprovning

Välkomna!

 

Näringslivsstrategiskt program

Gårda Företagarförening ingår i en referensgrupp som tillsammans med BRG skal ta fram ett  Näringslivsstrategiskt program för Göteborgsregionen. Vi kommer löpande att lägga ut info om det fortsatta arbetet här på sidan och om det är något väldigt viktigt, också skicka ett mail till alla medlemmar.

Mer Info

 

Möte angående Kollektivtrafik i Gårda

Till alla som vill ha kollektivtrafik i Gårda. Läs mer!

 • Var: Restaurang Matsmak, Drakegatan 1
 • När: 2 mars kl: 16 - 18
 • Anmälan till: info@gardaforetag.se
 • Sista anmälningsdag: 24 februari

 

Miljövänliga Transporter

Till företagare i Göteborg, vill du ha hjälp att hitta en transportlösning med elfordon för ditt företag och bli ett av våra goda exempel?

 • köper du/ni transport- och budtjänster
 • har du/ni egna fordon för varutransporter
 • har du/ni behov av att låna eller hyrafordon
 • kan du tänka dig att ersätta lastbilmed lastcykel

  Gå in på forlivochrorelse.se läs mer och registrera dig. Inom två veckor kommer vi att kontakta dig för att boka ett möte.

 

Göteborgsmingel nr 1, 2017

Rätt kontakter för din karriär och dina affärer hittar du på Göteborgsminglet!

10 feb på Hotel Post. Vi nätverkar över frukost kl 7.30-10.00, drop in.

Läs mer!

 

Rapport från BRG

Facts & Figures

 

Rapport från årsstämman den 12 maj

Länk till rapport och foto

 

KALLELSE OCH DAGORDNING FÖR FÖRENINGSSTÄMMA 

Datum: 12 Maj 2016

Tid: 17.30

Plats: Gårda Meetingpoint, Drakegatan 10.

 Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Val av två personer att justera dagens protokoll
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 5. Förvaltningsberättelse för 2015
 6. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Ekonomi och årsavgift 2016
 8. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
 9. Övriga ärenden
 10. Mötets avslutning

Vi startar upp med föreningsstämma kl: 17:30 och därefter, kl: 18:00, bjuder vi in till provning av, och lite mer kunskap om mouserande viner och mingel, vår guide på denna kombinerade vin- och mingelresa blir Mikael Lundén. Missa inte detta!

Var: Gårda Meetingpoint, Drakegatan 10 i Gårda

Skicka din anmälan till info@gardaforetag.se

 Välkommen!

 

Nu är de nya skyltarna på plats i Gårda

 

2015-11 -06

Affärsmässa

 

 

2015-05-04

Årsmöte Gårda Företagarförening, kl 15.00, Hotell Opalen.

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande

3. Val av två personer att justera dagens protokoll

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

5. Fastställande av röstlängd

6. Förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning 2014

7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om vinstdisposition och årsavgift 2016

10. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter

11. Val av valberedning

12. Övriga ärenden

13. Stämmans avslutning 

Anmälan till info@gardaforetag.org

 

2015-04-16

Vill du bjuda in oss och en presentera ditt företag, kontakta oss så snart som möjligt! 

 

2015-02-19

Kreativ AW på Hotell Opalen

Vi bjuder på mingel, tilltugg och kreativitetsövningar med Kimmo Hakonen. Tipsa gärna kollegor och bekanta. AWn drar igång 17:00, Kimmo tar plats 18:15. Anmäl dig på info@gardaforetag.org

 

 

2015-01-01

Vår nya hemsida www.gardaforetag.se är äntligen på plats.

 

2014-12-04

Julinspererad AW 4 december

 Tyvärr är vi tvugna att ställa in dagens AW!