• Gårda_1

Möte 2017-03-02

Bo Likars, ordförande i Gårda Företagarförening hälsade alla välkomna och informerade om föreningen och föreningens syften.

 

peder tog vid

 

skanska 35 vån skrapa byggstart 2018, 10 års bygg, vill öppna upp, inte bara hyresgäster i skrapan, levande gårda, www.citygate.se

 

platzer kunde ej deltaga, liknande projekt

 

Vasakronan, Peter, 2 fastigher, vädursgatan byggs om, vinterträdgård, solpaneler

 

Wallenstam - Drakegatan 5,5, 30 vån byggstart 2020

 

Stena - 30 000 kvm

 

Läget i Gårda är att det är lite trögt att hyra ut just nu, kan bero på dålig kollektivtrafik

 

Higab - inget på gång just nu

 

Beräknad fördubbling av biltrafiken till när ? från 5 - 10 000

 

Marianne gick igenom vad som gjorts i Högsbo  - Sisjön och tankarna är att vi skall ta vara på erfarenheterna därifrån och plocka russinen ur kakan.

 

johan Nyhus - positiv till utbyggnad av kollektivtrafiken i Gårda, Lars Holmin(ordför i Västtrafik) likaså

 

Kollektivtrafik i Gårda (Utskick)


Vi har konstaterat att det är lätt att nå Gårda med bil men att det är värre att komma hit med kollektivtrafik. Vi saknar helt enkelt en bra busslinje genom Gårda. Vår uppfattning är att det påverkar företagens intresse att etablera i Gårda, men det kommer också att bli en viktig fråga under tiden Västlänken byggs, då flera avfarter från E6:an påverkas och det kommer att bli mycket tuffare att nå området med bil. Gårda står också inför flera utvecklingsprojekt med tillkommande arbetsplatser, något som ökar behovet ytterligare.
 
Västtrafik verkar fram tills nu inte varit särskilt intresserade av att diskutera frågan, men vi är hoppfulla att få till en dialog med tanke på den förändring som skett i Högsbo-Sisjön, där flera busslinjer har etablerats. Arbetet för att få till den här förändringen har skett genom Högsbo-Sisjön företagarförening och med hjälp av Marianne Sörling som konsultar i frågan.
 
Vi tänkte nu göra samma framstöt i Gårda och samla fastighetsägarna till ett första möte. Idén är att fastighetsägarna och företagarna gemensamt ska trycka på Västtrafik och relevanta politiker i syfte att få till en förändring.
 
Vi vill därför bjuda in till en träff där vi dels diskuterar kollektivtrafiksituationen och dels ger fastighetsägarna och exploatörer möjlighet att berätta om vilka projekt och övriga förändringar som är på gång i Gårda. Vi vet att det finns ett stort sug efter mer information bland de olika företagen i Gårda.


Följande fastighetsägare har tackat ja till mötet, Wallenstam, Stena Fastigheter, Skanska, Platzer, Balder och Higab.
Sprid gärna informationen till dina grannar!


Var: Restaurang Matsmak, Drakegatan 1
När: 2 mars kl 16-18
Sista anmälningsdag: 24 februari


Anmälan görs till: 
info@gardaforetag.se


Gårda Företagarförening
Bo Likars, Lennart Waern