• Gårda_1

 

Datum: 3 Maj 2017

Tid: 17.00

Plats: Restaurang Matsmak, Drakegatan 1.

 

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
  • Mötet öppnades av ordförande Bo Likars, som hälsade alla välkomna
 1. Val av mötesordförande
  • Förslag: Bo Likars, bifalles.
 1. Val av mötessekreterare
  • Förslag: Lennart Waern, bifalles.
 1. Val av två personer att justera dagens protokoll
  • Förslag: Marie Erlandson, Handelsbanken och Jan Berger, SEB, bifalles.
 1. Godkännande av dagordningen
   • Marie Erlandson, SHB, uppmärksammade styrelsen på att punkt 8 och 9 bör byta plats, ekonomirapport bör komma före ansvarsfrihet, förslaget bifalles.
 1. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
   • Ja, stämman har utlysts i behörig ordning
 1. Förvaltningsberättelse för 2016 framförs av Styrelseordföranden
 • 5 styrelsemöten samt 3 arbetsmöten
 • Ny ledamot – Helen Gustafsson
 • Affärsmässa: För fjärde året i rad. Startade lite blygsamt 2013 och 2016 hade vi 23 utställare och närmare 170 besökare. Föreläsare:
 • Jörgen Olsson – Världsekonomins riktning,

Helena Berggren – Personliga varumärket

Talal Al Jamali – Försäljning för entreprenörer

 • Kollektivtrafik i Gårda. Tillsammans med fastighetsägarna driver vi frågan. Platzer, Wallenstam, Skanska, Balder, Stena Fastigheter, Vasakronan, Lundberg Fastigheter.
 1. Ekonomi och årsavgift 2016
   • Jan Berger informerade om ekonomin i föreningen
 1. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
   • Ja, Stämman anser att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
 1. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
   • Stämman föreslår att sittande styrelseordförande och styrelse blir omvalda. Förslag på ny styrelsemedlem, Torbjörn Kvarefelt.
 1. Övriga ärenden eller frågor
   • inga övriga frågor
 1. Mötets avslutning
   • Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet

 

 

……………………………..

Lennart Waern

 

Justerare

 

 

………………………………………… ………………………………..

Marie Erlandson Jan Berger

 

 Närvarande:

Torbjörn Kvarefelt Business Region Göteborg

Jan Berger SEB

Lars Holmquist BIZ Consulting

Claes Tranell Elgiganten

Helene Berg Juristfirman Helene Berg

Johan Walter Juristfirman Helene Berg

Anders Persson Veterankraft

Katarina Hagberg Veterankraft

Lennart Waern Kardemumma Media

Bo Likars Kontek

Marie Erlandson, Handelsbanken

Per Stolpe Handelsbanken