Om Oss

Gårda Företagarförening samarbetar med beslutsfattare i Gårda och Göteborg om frågor som rör miljö, allmänna kommunikationer, vägar, parkeringsmöjligheter och service i allmänhet. För att stärka gemenskapen och underlätta nya kontakter, arrangerar vi aktiviteter av olika slag t.ex. kring ett gemensamt tema med föreläsare, för nätverkande eller av rent sociala skäl. Intresset brukar vara stort. För mer information vänligen kontakta oss.

 

Gårda Mölndalsån 

Gårda Företagarförenings syfte är:

  • att påverka området i och omkring Gårda.
  • att öka företagens kontaktyta mot myndigheter/komun samt företag i området
  • att öka affärer mellan företag i närområdet
  • att förbättra servicen i området.


Kontakta oss gärna, delge oss dina synpunkter och tankar både vad gäller Gårda och vad du vill att Gårda Företagarförening skall arbeta med. Kontakt

Medlemskostnad:

Företag med 1 - 20 anställda, 750:- per år.

Företag som har fler än 20 anställda, 1 500:- per år.

Styrelsen

Anna Olbers, Aventi AB                       anna@hotelconcept.se

Bo Likars, Kontek AB                           bo.likars@kontek.se

Helén Gustavsson, Carisma Coaching   helen@carismacoaching.se

Jan Berger, SEB, Sankt Sigfridsplan      jan.berger@seb.se

Lennart Waern, Campiore AB               lwaern@gmail.com

 

Marknadsansvarig

Lennart Waern

tel: 070 759 21 79

 

Bo Likars  Bo Likars     Helene Gustafsson Helene Gustafsson

 

Jan Berger  Jan Berger      Lennart Waern

 

 

Styrelsen Gårda Företagarförening