• Gårda_1

Gårda Minimanhattan

Göteborg växer på höjden. Ett höghusstråk tar form söderifrån. Gårda förvandlas till ett mini-Manhattan med byggnader på upp till 30 våningar.
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en studie över höga hus i Mölndalsåns dalgång, från norra Gårda och till stadens gräns mot Mölndal.

”Enligt denna studie ser kontoret detta som ett lämpligt stråk för högre hus”, heter det.

Området kring Ullevimotet bedöms som särskilt lämpligt.

Du får redan en aning om hur planer omsätts i handling.

När du kommer på Kungsbackaleden söderifrån står allt fler höghus färdiga eller är under uppförande.

De reser sig till vänster om dig på vägen in mot avfarten till Ullevi:

Det nya affärskomplexet vid Grafiska vägen och Sankt Sigfridsgatan, vid Elisedal.

Peabhuset på Lyckholmstomten i Almedal, där även den gamla disponentvillan nu renoveras.

Gothia Towers med det senaste, tredje tornet, som en spegel av himlen och Lisebergs Pariserhjul uppe på kullen.

Bortom det Scandic Opalen, som bokstavligen fått ett lyft med fem våningsplan med perspektivfönster

Kontorsskrapan i hörnet Skånegatan-Ullevigatan, i en samling av kommersiella fastigheter som numera finns intill Rättscentrum med polishuset, åklagarnas byggnad, tingsrätten och häktet.

Och, alldeles innan du svänger av vid Ullevimotet och kör in mot centrum, med Ullevis pyloner i bakgrunden, det grönsvarta Skanskahuset och Canonhuset.

Och i just det här kvarteret i Gårda, och lite längre norrut, skissas nu med Stadsbyggnadskontorets och Byggnadsnämndens goda minne på fler nya byggprojekt som kommer att förändra stadens skyline de kommande åren.

• Där Statoilmacken nu ligger planerar Skanska ett kontorskomplex om cirka 40 000 kvadratmeter och upp till 30 våningar omedelbart söder om Ullevigatan.

• Platzer vill bygga en andra hög byggnad intill Canonhuset på gårdsytan helt norr om Drakegatan.

• Wallenstam vill förtäta området ytterligare genom en hög tillbyggnad mellan två befintliga kontorsfastigheter. Den nya byggnaden ska bli 23 våningar hög och ge 15 600 kvadratmeter för kontor och en mindre del bostäder.

• Även i norra Gårda finns planer. Exempel: I anslutning till Olskroksmotet och E6/E20 vill Platzer bygga till ett kontorshus med två högdelar på 14 respektive 25 våningar.

– Det händer mycket, konstaterar Maria Lissvall, projektledare på Stadsbyggnadskontoret. Vid Byggnadsnämndens senaste möte hade jag två ärenden i Gårda. Ett kallar vi för Venusgatan, det är i norra Gårda, och Ullevigatan, som ligger vid Statoiltomten, där det är tre intressenter som vill bygga.

Ett av beslut rörde Wallenstams 23-våningshus.

– Där svarade vi att vi tar med Wallenstam i den plan som redan pågår beträffade Platzer och Skanska. Vi gav också ett planbesked för Platzer längs upp i norra Gårda, där de föreslagit ett högt hus på 25 våningar.

Stadsledningskontoret har nu fått en uppmaning av politikerna att se till att det blir hög kvalitet på arkitekturen i stadsdelen.

– När det blir högre hus är det extra viktigt att det ser bra ut, säger Maria Lissvall.

Första etappen i byggprojektet kan stå klar 2021, bedömer hon.

Gårda är med sitt centrumnära läge strategiskt viktigt, enligt Stadsbyggnadskontoret. Dock framhålls att kopplingarna till centrum måste förbättras, främst kollektivtrafiken, i samband med en utbyggnad.

Fakta: Gårda på höjden

Enligt Maria Lissvall, projekledare på Stadsbyggnadskontoret, är det svårt att bygga så mycket på en gång: Det är 70 000 kvadratmeter kontorsyta i den här planen, och i runda tal cirka 7 000 personer i tillkommande arbetande.

En tidplan för projektet är denna, enligt Maria Lisscall:

Samråd under första kvartalet nästa år, då allmänheten får lämna synpunkter på ett mer färdigt förslag.

Efter eventuella överklaganden kan bygglov börja sökas 2017, bygget kan påbörjas 2018 och första etappen kan vara färdig 2021.

Källa www.gp.se